photo-of-shipyard

Duomenų apsauga

Slapukų politika

Duomenų valdytojas

Slapukų pagalba surinktų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB ALG logistika, juridinio asmens kodas: 302844015, buveinės adresas: Terminalo g. 10, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., el. paštas:  [email protected], duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected] 

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. Cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas (duomenų tvarkymo tikslai).  Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Bendrovės svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje. Pagal teisės aktus slapukus galime saugoti Jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų sutikimą. Sutikimas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Sutikimo duoti neprivalote, tai nesukels Jums jokių pasekmių, tačiau mums bus sunkiau gerinti lankytojų patirtį, analizuoti lankytojų srautą, pateikti reklamą ir.t.t.

Kokius Jūsų asmens duomenys tvarkome?

Slapukų pagalba, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo (sutikimo naudoti nuostatos, statistikos, rinkodaros slapukus), gali būti tvarkomi šie duomenys ir informacija: Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas, kalbos pasirinkimai, įrenginio tipas, naršyklės pasirinkimas, operacinė sistema, duomenys apie svetainės ir konkrečių jos puslapių pasirinkimą) ir pan.

Kaip valdyti slapukus?

Apsilankę interneto svetainėje, Jūs galite pasirinkti, su kokiais slapukais (nuostatos, funkciniais, statistikos, rinkodaros) sutinkate pažymėdami varnelę prie slapukų kategorijos. Būtinieji slapukai yra būtini interneto svetainės veikimui, todėl mes neprašome Jūsų sutikimo. Jeigu sutinkate su visais slapukais, paspauskite mygtuką „Leisti visus“. Jei Jūs nesutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite mygtuką „Atmesti“, tuomet bus renkami tik būtinieji slapukai. Jeigu norite pasirinkti konkrečius slapukus, valdykite slapukų pasirinkimą slapukų įrankyje. Daugiau apie slapukų valdymą: www.aboutcookies.org.   

Kokius slapukus naudojame?

Konkrečius naudojamus slapukus galite matyti slapukų įrankyje skiltyje “Išsami informacija”.

Kam gali būti perduodami Jūsų duomenys?  

Prieigą prie duomenų gali turėti mūsų partneriai, kurie teikia interneto svetainės IT paslaugas.  

Ar duomenys perduodami į trečiąsias šalis?

Tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąją valstybę (valstybę, esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų). Tokiu atveju taikome adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones (perduodama į valstybę, kurią Europos Komisija yra pripažinusi užtikrinančia adekvatų duomenų apsaugos lygį, vadovaujamasi Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis, o taip pat, kai būtina, perdavimas atliekamas vadovaujantis kitais teisėtais pagrindais.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?  

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki dvejų metų ar net ilgiau. Tikslius slapukų galiojimo terminus galite matyti slapukų įrankyje.

Kokias teises Jūs turite ir kaip galite jas įgyvendinti?  

Jūs turite šias duomenų subjektų teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;   gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;   reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;   reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas; perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).  Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindami siųsti prašymą mums, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.   Jeigu manote, kad mes netinkamai tvarkome jūsų duomenis ar neįgyvendiname jūsų teisių, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. p. [email protected]), tačiau atminkite, kad mes visada pasirengę visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis.  

Jeigu esate davę sutikimą slapukams, savo sutikimą galite atšaukti pakeitę naršyklėje slapukų nustatymus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti www.alglogistika.lt skelbiamoje Privatumo politikoje: https://www.alglogistika.lt/duomenu-apsauga/