Apie mus

Įmonės „ALG logistika“ veikla prasidėjo 2003 metais, kai įmonių grupėje „Alma littera“ buvo įsteigtas logistikos padalinys. Logistikos padalinys ėmė teikti tiekimo kontrolės ir logistikos paslaugas vidinėms grupės įmonėms.

Po ketverių metų logistikos padalinys išplėtė teikiamų paslaugų spektrą – pradėjo aptarnauti B2B ir B2C sektorius bei persikėlė į logistikos centrą Laisvojoje ekonominėje zonoje Kaune.
2009 metais įmonės veikla optimizuojama. Siekiant sumažinti kaštus, padidinti transporto paslaugų lankstumą bei siuntų pristatymo kokybę, atsisakoma savo transporto ir pradedama bendradarbiauti su kurjerių paslaugas teikiančiomis kompanijomis.

2012 metais logistikos padalinys ima veikti kaip savarankiška įmonė – įsteigiama uždaroji akcinė bendrovė „ALG logistika“. Įmonė pradeda teikti kompleksines sandėlių logistikos ir transporto paslaugas (3 PL) ne tik įmonėms, priklausančioms „Alma littera“ grupei, bet ir išoriniams klientams.

Logistikos centras

ALG logistikos sandėliai yra įsikūrę logistikos komplekse, pagal geografinę padėtį tobulai tinkančiame atlikti centrinio ar regioninio sandėlio (ir Lietuvai, ir Pabaltijui) funkcijas. Sandėliai pastatyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (3 km. Iki Kauno centro), strateginių A1 ir A6 kelių kryžkelėje. 

Sandėlio techninė charakteristika:

 • Klasė: A
 • Palaikoma temperatūra: >12 °C
 • Darbinis aukštis: 105 m
 • Sandėlio plotas: 10 000 m2 (+)

Saugumas:

 • 24/7/365 apsauga
 • Aptverta teritorija
 • Apšviesta teritorija
 • Vaizdo stebėjimų kamerų tinklas
 • Saugos signalizacija
 • Priešgaisrinė signalizacija
 • Centrinių vartų apsaugos postas
 • Į/išvažiavimas tik su leidimas
 • Saugoma stovėjimo aikštelė.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie Alma littera įmonių grupės įmonių (toliau – Bendrovė arba mes) vykdomą kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.  Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Asmens duomenų valdytojai – Alma littera įmonių grupės įmonės.

Alma littera įmonių grupės įmonės yra šios:

UAB Alma littera, j.a.k. 120029537, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB ALG knygynai, j.a.k. 125940686, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB Alma littera sprendimai, j.a.k. 225586480, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB ALG logistika, j.a.k. 302844015, Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas , el. p. [email protected]

UAB Nirija, j.a.k. 306075272, Jogailos g. 9, Vilnius, el. p. [email protected]

Alma littera įmonių grupės įmonių duomenų apsaugos pareigūno el. p.: [email protected]

Dėmesio! Jūsų duomenų valdytojas yra ta įmonė, kuriai teikiate / siunčiate savo duomenis.

 1. 1.        Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl (kokiu tikslu)?

1.1.   Atrankos į darbo vietą vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Duomenų kategorijosTeisinis pagrindasTvarkymo terminas
• Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;• Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;• Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai; Jūsų sutikimas*, kuris laikomas gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ar kitus dokumentus norėdami kandidatuoti į darbo vietą. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami [email protected]Atrankos vykdymo metu ir 1 mėnesį po jos pasibaigimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau tokiu atveju neteksite galimybės kandidatuoti.

1.2.   Kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu Jūs pageidaujate gauti pasiūlymus apie Bendrovėje vykdomas darbuotojų atrankas, mes įtrauksime Jūsų duomenis į kandidatų duomenų bazę.

Duomenų kategorijosTeisinis pagrindasTvarkymo terminas
• Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;• Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;• Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai;Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu, kai jūs išreiškiate pageidavimą būti įtraukti į kandidatų duomenų bazę. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami [email protected]1 metai po atrankos pabaigos, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas.

 1. 2.        Ilgesnis duomenų tvarkymo (saugojimo) terminas

 Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 •  esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 1. 3.           Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Taip pat galime gauti informaciją iš kitų Alma littera įmonių grupės įmonių, jei jūs davėte sutikimą gauti pasiūlymus dėl laisvų darbo vietų.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Užimtumo tarnybos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Kai parašote mums el. laišką arba atsakote į Jums siųstą laišką.

 1. 4.    Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;

 1. 5.      Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Jei atsirastų poreikis perduoti Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų, mes būtinai apie tai Jus informuosime ir tai atliksime pagal teisės aktų reikalavimus.

 1. 6.      Kokias teises Jūs turite:
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus el. paštu: [email protected]. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos  g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).
 1. 7.    Prašymų nagrinėjimo tvarka

Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 1. 8.        Duomenų saugumas

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. 9.    Interneto svetainė, slapukai, signalai ir panašios technologijos
Jei jūs naudojatės www.pegasas.lt interneto svetaine, susipažinkite su Privatumo politika ir Slapukų politika bei nustatymais, kurie skelbiami interneto svetainėje: https://www.pegasas.lt/c/privatumas-ir-slapuku-veikla/.
 1. 10.     Kokiais būdais galite su mumis susisiekti?

Konkrečios Alma littera įmonių grupės įmonės kontaktai nurodyti viršuje.

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: [email protected]

 1. 11.     Baigiamosios nuostatos

Naujausia Alma littera įmonių grupės įmonių Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikos versija visada pateikiama interneto svetainėje http://www.pegasas.lt.

Dokumentas atnaujintas 2023-04-06

Decorative image
Decorative image